Skip to content Skip to footer
Književna kritika i esejistika | Pisci

Čekajući zvuk iz sura – Jahja Fehratović

Jahja Fehratović, “Korektor sveznadar”, “Produkcija SENT”, Novi Pazar 2004. Rijetko se u svijetu poezije sreće originalost nekog pjesnika dostignuta već u prvoj zbirci poezije. Još ređe je poetska originalnost dostignuta već sa dvadeset godina kako je to slučaj kod Jahje…

Bosanski jezik

Historija

Bošnjaci

Književna kritika i esejistika

Književna kritika i esejistika | Pisci

Refleksije džennetskih vrtova – Dževad Karahasan, Knjiga vrtova/O jeziku i strahu, Antibarbarus, Zagreb, 2002.

Iako je stari Barthes još sredinom prošlog stoljeća proglasio autorovu smrt, ipak je vrlo teško govoriti o djelu živog autora, a posebno kada se to radi o Dževadu Karahasanu: profesoru,…

Kulturno nasljeđe

Bibliografije

Književnost za djecu

Periodika

Pisana književnost

Usmena književnost