Skip to content Skip to footer
Književna kritika i esejistika | Pisci

Fratri i fratarsko pripovedanje – Struktura unutrašnje priče

UVOD Strukturalna analiza, za razliku od morfološke, nije samo popis elemenata i njihovih mogućih oblika kao osnovnih činilaca sistema, bez kojih on naravno ne bi postojao, već shema elemenata i međuelementnih odnosa koji ga oživotvoruju. Ruska formalistička škola je tumačenje…

Bosanski jezik

Historija

Bošnjaci

Književna kritika i esejistika

Kulturno nasljeđe

Bibliografije

Književnost za djecu

Periodika

Pisana književnost

Usmena književnost