Skip to content Skip to footer
Književna kritika i esejistika | Pisci

Tematsko fabularni utjecaj balade Hasanaginica na dramu Nijaza Alispahića

Pod pojmom tematsko-fabularni nivo utjecaja usmene književnosti na pisanu podrazumijevamo uspostavljanje specifičnog odnosa dvaju djela od kojih jedno pripada usmenoj, a drugo pisanoj književnosti. Za djelo pisane književnosti kažemo da je nastalo tematsko-fabularnim nivom utjecaja kada je moguće jasno raspoznati…

Bosanski jezik

Historija

Bošnjaci

Književna kritika i esejistika

Književna kritika i esejistika | Pisci

Refleksije džennetskih vrtova – Dževad Karahasan, Knjiga vrtova/O jeziku i strahu, Antibarbarus, Zagreb, 2002.

Iako je stari Barthes još sredinom prošlog stoljeća proglasio autorovu smrt, ipak je vrlo teško govoriti o djelu živog autora, a posebno kada se to radi o Dževadu Karahasanu: profesoru,…

Književna kritika i esejistika | Pisci

Neizbrisivi tragovi duhovnosti-Vrijednosti i funkcija knjige “Na raskršću vremena – Od Kapetanovića do Mušovića”

Knjiga naslova “Na raskršću vremena – od Kapetanovića do Mušovića”, akademika Jašara Redžepagića, predstavlja jedan divan pokušaj da ista posluži kao svojevrsan egzemplar, ali i validan prilog proučavanju bošnjačkih književnih…

Kulturno nasljeđe

Bibliografije

Književnost za djecu

Periodika

Pisana književnost

Usmena književnost