Skip to content Skip to footer
Doba Osmanskog carstva

Bošnjaci – Historija, tradicija, kultura (VIII dio)-Doba osmanske vladavine

Prema ranim osmansko-turskim hronikama, Osmanlije potiču iz Centralne Azije, iz nomadskog plemena Kayi Turaka, jednog organka Turaka Oghuza, koji su pod pritiskom mongolskih najezda izbjegli u Anadoliju tokom treće decenije XIII stoljeća. Kasnije hronike, od kojih su mnoge prepletene legendama…

Bosanski jezik

Historija

Bošnjaci

Književna kritika i esejistika

Kulturno nasljeđe

Bibliografije

Književnost za djecu

Periodika

Pisana književnost

Usmena književnost