Skip to content Skip to footer
Književna kritika i esejistika | Pisci

Pogrešno postmoderniziranje modernističkog romana – Jasmina Musabegović

Jasmina Musabegović, Most, Sejtarija, Sarajevo, 2003. Pojam roman u periodu postmoderne postaje rastegljivijim nego prije. Kombiniranjem narativnih i nenarativnih, proznih i stihovnih, književnih i neknjiževnih elemenata otvara se znatno više mogućnosti savremenom piscu, obavezujući ga, pritom, na pridržavanje pravila poetike.…

Književna kritika i esejistika | Pisci

San i java Huseina Bašića

Književni opus Huseina Bašića (poezija, novelistika, romani, literarna publicistika, istraživački i antologičarski rad na sakupljanju i vrednovanju bošnjačkog lirskog i epskog stvaralaštva u Crnoj Gori i Srbiji, sabran u preko trideset naslova) imponuje bogatstvom i žanrovskom raznovrsnošću, ali i suštinskim…

Književna kritika i esejistika | Pisci

Jedna groteska – Zehnija Bulić, Intimna groteska, Arka, Smederevo, 2003.

Romanom Intimna groteska Zehnija Bulić ulazi u krug mladih romansijera eksperimentatora koji svojim djelima iscrtavaju i oblikuju put jednoj novoj i drugačijoj književnosti. Iako je ovo autorov prozni debi zasigurno predstavlja značajnu tačku u razvoju narativnih strategija. Pritom, roman obiluje…

Bosanski jezik

Historija

Bošnjaci

Književna kritika i esejistika

Kulturno nasljeđe

Bibliografije

Književnost za djecu

Periodika

Periodika | Poezija

Žrtva

Tri avaza kad o istom zboreUman čovjek mora vjerovatiKidisaće na našu kasabuDa porobe što je za robljenjeA njima je iznad svega staloMuške glave pribranih Odžaka Potom čeljad, žensku, neudatuMlade snaše…

Pisana književnost

Usmena književnost