Skip to content Skip to footer
Bosanski jezik | Stilistika i jezik književnog djela

O lingvističkim interpretacijama

U tumačenju književnog djela polazište može biti pošiljalac (pisac), primalac (čitalac) ili sama poruka (tekst). Otuda i veliki broj pravaca, škola i metoda koji se bave knjževnim djelom. Biološka kritika tumači književno djelo dovodeći ga u vezu sa životom samoga…

Književna kritika i esejistika | Pisci

Dok generali spavaju – Nova sandžačka poezija

“Hajdemo, druže Hivzija Na Mjesec. Pa makar u nanulama.” Narodni heroj Rifat Burdžović – Tršo u jednoj pjesmi iz gimnazijskih dana Čini se da Sandžak (što će reći: provincija) nosi svoje ime kao prokletstvo: upravo provincijalnost, kao suštinsko određenje, udahnjuje…

Bosanski jezik

Historija

Bošnjaci

Književna kritika i esejistika

Kulturno nasljeđe

Bibliografije

Književnost za djecu

Periodika

Pisana književnost

Usmena književnost