Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Proza

O zabludama i o Istini

U svojoj klasičnoj hermenutičkoj studiji "Istina i metod" Gadamer opominje na nužno prisustvo predrasude u svakoj recepciji svijeta koja pretenduje na istinost, posebno u nauci, i osobito još u području…

Kuća

Sa svega dvije riječi treba napisati više od dvije misli, više od dva značenja, a da su pri tome riječi jedna uz drugu. Ko umije neka mi se javi za…

Dug zavičaju

"Dug zavičaju? Niko nije birao svoje mjesto rođenja, roditelje i ime kojim će ga zvati. Palo mi je u dio u redu življenja da se rodim u ovom siromašnom i…

Majka

Ratne zime, godine 1943, ubili su moju majku. Falio je nepun mjesec da se napuni pedeset godina od toga dana, dakle 1993., kada sam ja ubio i majku i oca.…

Kamen u sreći

Tako on svakog dana. Oko podne uzme testiju i sjedne kraj bunara, čeka da neko dođe i nalije mu vode. Star je da okrene đeram, drhte mu ruke, otelo bi…

Njemica

"Ovaj naraštaj nosi na savjesti samoću svojih roditelja", mudrovao je šezdesetogodišnji Sabit. Eto, i moja četvorica sinova prskoše po svijetu za za radom.Ostasmo u selu, u Kalovitom Kleču, sami ja…

Manja i Zulumćar

- Mrziš li sada Ljutviju? - Ne, ne mrzim - i zazinu još nešto da kaže. - Ožednio sam - reče pridošlica. Manja izađe iz sobe. „Lubičice" - šapnuh u sebi. Zagledah se u ruke,…

Kudilema

U nas kućnih paljevina, sem s ratova, nikad nije bilo. Niti kakvih naglih odlazaka u daljinu, bez moranja. Trgovinstvo nas je retko odvajalo od evljada, do pro plota ili džade,…