Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Proza

Puška

Za pušku Ibrahima ispod krša niko ništa nije znao, sve dok ne dođe milicija da mu pretrese kuću. "Daj, Ibrahime, pušku. Znamo da je imaš." -Te him je ja dadoh. Šta ću?!…

Avdija Muhadžer

Kao i obično, kahva je bila puna, posjedali sve prviši iz mjesta. Unaokolo, razvlašćene age i begovi i stari turski činovnici - efendije. Puši se, sruču se kahve, razgovara o…

Obraz

Oženio se Ćazim Vučelj, Filjkom Đekić iz Točilova, koja je bila čuvena po svom azginluku, da je svakome voljela da prkosi, a najviše Ćazimu. Takvu je imala hilu da je…

Moba

Sit gladnom, zdrav bolesnom, lopov poštenom, lažov iskrenom, loš dobrom ne vjeruje, bogat prosjaka ne daruje niti u "Dabogda imao, pa nemao" vjeruje, blago onom ko drugoga kao sebe, ko…

Svirači

Vascijeloj varoši, po Pazaru jakako, na veseljima su svirali čerkezi; muškarcima svircima jecala je arija sa ćemaneta, a žene defovima seckale te tanke i čežnjive tonove u ritmove kojisu nagonili…

Ukrotitelj patuljaka

Čovek koji je, izvukavši se iz rake, rutinski obrisao znoj sa čela, blatnjavu krpu prekrio prašnjavom šakom na vrhu lopate i na nju legao podratkom, prisustvovao je najkraćem pogrebu na…

Stari pastir

Nepregledni kamenjar po Ostronoši, gdje izgonimo ljeti sa stanova stoku na pašu, prepun je rupa i pukotina u stijenju, tako da ovci počesto zapadne noga, a ponekad govečetu. Životinja trgne…

Kudilema

U nas kućnih paljevina, sem s ratova, nikad nije bilo. Niti kakvih naglih odlazaka u daljinu, bez moranja. Trgovinstvo nas je retko odvajalo od evljada, do pro plota ili džade,…