Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Proza

Avdija Muhadžer

Kao i obično, kahva je bila puna, posjedali sve prviši iz mjesta. Unaokolo, razvlašćene age i begovi i stari turski činovnici - efendije. Puši se, sruču se kahve, razgovara o…

Obraz

Oženio se Ćazim Vučelj, Filjkom Đekić iz Točilova, koja je bila čuvena po svom azginluku, da je svakome voljela da prkosi, a najviše Ćazimu. Takvu je imala hilu da je…

Moba

Sit gladnom, zdrav bolesnom, lopov poštenom, lažov iskrenom, loš dobrom ne vjeruje, bogat prosjaka ne daruje niti u "Dabogda imao, pa nemao" vjeruje, blago onom ko drugoga kao sebe, ko…

Svirači

Vascijeloj varoši, po Pazaru jakako, na veseljima su svirali čerkezi; muškarcima svircima jecala je arija sa ćemaneta, a žene defovima seckale te tanke i čežnjive tonove u ritmove kojisu nagonili…

Ukrotitelj patuljaka

Čovek koji je, izvukavši se iz rake, rutinski obrisao znoj sa čela, blatnjavu krpu prekrio prašnjavom šakom na vrhu lopate i na nju legao podratkom, prisustvovao je najkraćem pogrebu na…

Stari pastir

Nepregledni kamenjar po Ostronoši, gdje izgonimo ljeti sa stanova stoku na pašu, prepun je rupa i pukotina u stijenju, tako da ovci počesto zapadne noga, a ponekad govečetu. Životinja trgne…

Kudilema

U nas kućnih paljevina, sem s ratova, nikad nije bilo. Niti kakvih naglih odlazaka u daljinu, bez moranja. Trgovinstvo nas je retko odvajalo od evljada, do pro plota ili džade,…

Geto

VREME SMUTNO! U grad su bahnule raščerupane vojaške horde sa svojim plenom. Prljavi vojnici-plenici u polu-uniformama, razdrljenih košulja, rašniranih cipela, bez opasača; polupijanci sa puškom niz nogu; idu gradom nudeći,…