Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Bosanski jezik

Za i protiv Vuka

Studija, 1967. Štampano izdanje Džepna knjiga Beogradskog izdavačko-grafičkog zavoda Glavni i odgovorni urednik Dimitrije Tasić Uređuju: Radoslav Bratić, Ljubiša Jeremić, Ljiljana Lapčević, Miroslav Maksimović, Rajko Petrov Nogo, Jovan Radulović, Tiodor Rosić, Dimitrije Tasić Lektor: Olivera…

Sirovina je slična

(Jezik je ona kljucna dimenzija Bosne i Hercegovine po kojoj je ova zemlja jedinstvenija od svih drugih zemalja sa zajednickom jezicno-govornom supstancom. No, rezultati rata i ideologijska apsolutizacija nacionalne kulture…