Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Književnost za djecu

Bivolče

Pajaz Bronja ima sedam bivolica. Kamber Kuka ima tri bivolice i jednog bivola. Amir Kolašinac ima punu štalu a seljaci s desne obale rijeke Aje liše bivolica, druge stoke i…

Djed Fehim

- Crtež - Nacrtali mu ruke sa širokih pleća: jednu, dvije tri...Stala bi i peta. Asmiru pripala djedova ruka treća - zasad djed samo s tri unuka šeta. Nad čelom, u bijelo mu umočili kosu. Oči…

Mema, luna i jare

Kad ono dedo Ostavi cigare I šareno prodasmo jare, S Ajšinih usnica Niz talase Otplovi memica. Ujutru oboje Idu na rečicu, Love ribicu Ili memicu, Skupljaju pare: Možda za lulu, Možda za jare. Sada ih tješimo, Svodimo k nuli Priču o jaretu, Memici i luli.

Kosači

Juče je maslačak ostao bez kose, Na mrava se prosulo jezero rose. Sinoć su bijele plesale vile, Jutros su trave povile pile. E da su kose sve ovo znale Ne bi ovako padale trave.