Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Književnost za djecu

Mema, luna i jare

Kad ono dedo Ostavi cigare I šareno prodasmo jare, S Ajšinih usnica Niz talase Otplovi memica. Ujutru oboje Idu na rečicu, Love ribicu Ili memicu, Skupljaju pare: Možda za lulu, Možda za jare. Sada ih tješimo, Svodimo k nuli Priču o jaretu, Memici i luli.

Kosači

Juče je maslačak ostao bez kose, Na mrava se prosulo jezero rose. Sinoć su bijele plesale vile, Jutros su trave povile pile. E da su kose sve ovo znale Ne bi ovako padale trave.