Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Književnost za djecu

Kosači

Juče je maslačak ostao bez kose, Na mrava se prosulo jezero rose. Sinoć su bijele plesale vile, Jutros su trave povile pile. E da su kose sve ovo znale Ne bi ovako padale trave.

Čik

Ko zna ko zna Ima usta nema dna Ima usta nema dna onaj koji ovo zna. Ko je čuo ko je čuo da se oblak prevrnuo Jadna mama tog oblaka dugo plaka odgovori kvasna dlaka Hajde kaži hajde kaži pola laži al da važi Jedan brica ko jabuku rasiječe britvom dlaku pola raste pola vene ako sumnjaš pitaj…