Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Književnost za djecu

Leptiri

O, leptirice, muslimanko, u razrezanom plaštu sva - ti životnice i umiranko tako si velika i sjaš. O. Mandeljštam Iznad duvarina u našoj avliji pojave se krajem jula dva krupna leptira. Krila su im veća…

Bivolče

Pajaz Bronja ima sedam bivolica. Kamber Kuka ima tri bivolice i jednog bivola. Amir Kolašinac ima punu štalu a seljaci s desne obale rijeke Aje liše bivolica, druge stoke i…

Djed Fehim

- Crtež - Nacrtali mu ruke sa širokih pleća: jednu, dvije tri...Stala bi i peta. Asmiru pripala djedova ruka treća - zasad djed samo s tri unuka šeta. Nad čelom, u bijelo mu umočili kosu. Oči…