Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Pisana književnost

Svirači

Vascijeloj varoši, po Pazaru jakako, na veseljima su svirali čerkezi; muškarcima svircima jecala je arija sa ćemaneta, a žene defovima seckale te tanke i čežnjive tonove u ritmove kojisu nagonili…

Ukrotitelj patuljaka

Čovek koji je, izvukavši se iz rake, rutinski obrisao znoj sa čela, blatnjavu krpu prekrio prašnjavom šakom na vrhu lopate i na nju legao podratkom, prisustvovao je najkraćem pogrebu na…

Stari pastir

Nepregledni kamenjar po Ostronoši, gdje izgonimo ljeti sa stanova stoku na pašu, prepun je rupa i pukotina u stijenju, tako da ovci počesto zapadne noga, a ponekad govečetu. Životinja trgne…

Kudilema

U nas kućnih paljevina, sem s ratova, nikad nije bilo. Niti kakvih naglih odlazaka u daljinu, bez moranja. Trgovinstvo nas je retko odvajalo od evljada, do pro plota ili džade,…

Geto

VREME SMUTNO! U grad su bahnule raščerupane vojaške horde sa svojim plenom. Prljavi vojnici-plenici u polu-uniformama, razdrljenih košulja, rašniranih cipela, bez opasača; polupijanci sa puškom niz nogu; idu gradom nudeći,…

Murat

U suton grupa ljudi i jedna žena stigoše u peštersko selo Ravaništa. Seljacima koje su sretali usput nazivahu "Akšamhajrala" i dijeljahu cigare. Stanovnici Ravaništa prepoznaše među njim svoju odivu, Hajriju,…

Lice iz oblaka

Djetinjstvo sam proveo gledajući oblake. Stizali bi sa svih strana, duguljasti, okrugli, izborani, bijeli i mrki, silni i nalik kokicama, ili oblaci-pramenovi. Mislio sam da se svađaju međusobno, ili da…

Bacanje oca

Priča narod ovu priču, al ne kazuje sve do samog kraja. Imao čovjek tri sina i tri psa; ženu je davno ukopao. Na debeloj zemlji, kraj rijeke, primalo mu se svako…