Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Poezija

Nezvani hodočasnici

Prezebla sunca prebjegla u daljinu Zlatnih se runa eho preko mora Vraća vječitom snijegu Sa znakovima orača u smetu. Odlaze glavom bez traga Bez biljega i riječi putokaza Vezali oči jedan za drugoga Niz smjerove utvarne i…

Osvajačima kosmosa

Vrati se...? Večeras je subota Oni su bili gore Ah! Tako divno jablani mirišu Vidjeli plavo nebo. Ah, moj voljeni što mi se ne vratiš? Zrikavci pletu tužnu pjesmu, Visoko na horizontu Gdje se nalaze tople aleje. Oni: Oni…

Kogovići

Skupili smo se za istim stolom, Supruge nam ostale same, Da kuhaju halvu na vjetar, Uz šolju crnog napitka, Preturaju sve od vrha Do temelja. Dok one raspravljaju o nama, Mi se do iznemoglosti kunemo Jedan drugome, O Kogovićima, O…