Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Periodika

Moj otac je kahvedžija

Moj otac je kahvedžija dobar i na glasu Jedini koji ima već stalne mušterije Doduše mahom mahalsku sirotinju Po ceo dan on raznosi na tablji ture I prikuplja prazno suđe…

Dotjerivanje smrti

Svih naših djela (i nedjela, ako ih ima) mezari su tragovi, putokazi i biljezi da smo postojali, da nas je bilo u nekom trenutku mraka i svjetlosti i da je…

Urezano u kamenu i pamćenju

Monografija „Urezano u kamenu i pamćenju" predstavlja zajednički projekat već uvježbanog autorskog tandema kojeg sačinjavaju istaknuti knjižvnik i kulturolog Zaim Azemović i poznati akademski slikar i pedagog Zećir Luboder. Tretira…

O zabludama i o Istini

U svojoj klasičnoj hermenutičkoj studiji "Istina i metod" Gadamer opominje na nužno prisustvo predrasude u svakoj recepciji svijeta koja pretenduje na istinost, posebno u nauci, i osobito još u području…