Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Periodika

Urezano u kamenu i pamćenju

Monografija „Urezano u kamenu i pamćenju" predstavlja zajednički projekat već uvježbanog autorskog tandema kojeg sačinjavaju istaknuti knjižvnik i kulturolog Zaim Azemović i poznati akademski slikar i pedagog Zećir Luboder. Tretira…

O zabludama i o Istini

U svojoj klasičnoj hermenutičkoj studiji "Istina i metod" Gadamer opominje na nužno prisustvo predrasude u svakoj recepciji svijeta koja pretenduje na istinost, posebno u nauci, i osobito još u području…

Kur’an star četiri vijeka

Kao vrlo vjerovatan parametar starosti džamije u Hisardžiku kod Prijepolja, u nedosatatku pouzdanog traga, uzima se Kur'an koji je, kao lijep dar, stigao iz Pljevalja od nepoznatog darodavca. Prevedena posvjeta…

Sjećas li se Bukovice?

U periodu jun 1992. - jun 1993. godine sprovođen je otvoren teror, vršeno neviđeno nasilje, primjenjivana brutalna sila i korišćena sva sredstva za uništavanje ljudi, kuća, stoke, imanja i drugih…