Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Pjesme za djecu

Mema, luna i jare

Kad ono dedo Ostavi cigare I šareno prodasmo jare, S Ajšinih usnica Niz talase Otplovi memica. Ujutru oboje Idu na rečicu, Love ribicu Ili memicu, Skupljaju pare: Možda za lulu, Možda za jare. Sada ih tješimo, Svodimo k nuli Priču o jaretu, Memici i luli.

Kosači

Juče je maslačak ostao bez kose, Na mrava se prosulo jezero rose. Sinoć su bijele plesale vile, Jutros su trave povile pile. E da su kose sve ovo znale Ne bi ovako padale trave.

Čik

Ko zna ko zna Ima usta nema dna Ima usta nema dna onaj koji ovo zna. Ko je čuo ko je čuo da se oblak prevrnuo Jadna mama tog oblaka dugo plaka odgovori kvasna dlaka Hajde kaži hajde kaži pola laži al da važi Jedan brica ko jabuku rasiječe britvom dlaku pola raste pola vene ako sumnjaš pitaj…

Djed Fehim

- Crtež - Nacrtali mu ruke sa širokih pleća: jednu, dvije tri...Stala bi i peta. Asmiru pripala djedova ruka treća - zasad djed samo s tri unuka šeta. Nad čelom, u bijelo mu umočili kosu. Oči…