Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Autor: Sulejman Muftarevic-Heman

Sjenica ledeni grad

Glavnu karakteristiku područja opštine Sjenica i njegovu specifičnu vrijednost predstavlja prostrana Pešterska visoravan koja spada u prirodne rijetkosti kako u Srbiji, tako i šire. Nadmorska visina Pešterske visoravni kreće se…