Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Autor: Fatima Pelešić Muminović

Kamen u sreći

Tako on svakog dana. Oko podne uzme testiju i sjedne kraj bunara, čeka da neko dođe i nalije mu vode. Star je da okrene đeram, drhte mu ruke, otelo bi…