Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Autor: Šaban Šarenkapić

Moj otac je kahvedžija

Moj otac je kahvedžija dobar i na glasu Jedini koji ima već stalne mušterije Doduše mahom mahalsku sirotinju Po ceo dan on raznosi na tablji ture I prikuplja prazno suđe…

Kudilema

U nas kućnih paljevina, sem s ratova, nikad nije bilo. Niti kakvih naglih odlazaka u daljinu, bez moranja. Trgovinstvo nas je retko odvajalo od evljada, do pro plota ili džade,…

Geto

VREME SMUTNO! U grad su bahnule raščerupane vojaške horde sa svojim plenom. Prljavi vojnici-plenici u polu-uniformama, razdrljenih košulja, rašniranih cipela, bez opasača; polupijanci sa puškom niz nogu; idu gradom nudeći,…