Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Autor: Redžep Nurović

Kuća

Sa svega dvije riječi treba napisati više od dvije misli, više od dva značenja, a da su pri tome riječi jedna uz drugu. Ko umije neka mi se javi za…

Djed Fehim

- Crtež - Nacrtali mu ruke sa širokih pleća: jednu, dvije tri...Stala bi i peta. Asmiru pripala djedova ruka treća - zasad djed samo s tri unuka šeta. Nad čelom, u bijelo mu umočili kosu. Oči…

Svirači

Vascijeloj varoši, po Pazaru jakako, na veseljima su svirali čerkezi; muškarcima svircima jecala je arija sa ćemaneta, a žene defovima seckale te tanke i čežnjive tonove u ritmove kojisu nagonili…