Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Autor: Ramiz Šaćirović

Hajrat u Melaju

Selo Melaje je jedno od najstarijih naselja na Pešteru. Pripada planinsko-ravničarskim selima razbijenog karaktera. Nalazi se sa lijeve i desne strane regionalnog puta Novi Pazar-Rasno (preko Delimeđa). Prema našim saznanjima,…