Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Autor: Muharem M. Mutabdžija

Neprolaznost velikih djela

Prostrana avlija Malkan Čaušove džamije u Brodarevu popunjena je, sredinom ovogodišnjeg sunčanog oktobra, brojnim potomcima rahmetli Hadža - Hadžike Bjelaka, imama i dugogodišnjeg predsjednika komaranske opštine u Kraljevini Jugoslaviji. Došli…

Kur’an star četiri vijeka

Kao vrlo vjerovatan parametar starosti džamije u Hisardžiku kod Prijepolja, u nedosatatku pouzdanog traga, uzima se Kur'an koji je, kao lijep dar, stigao iz Pljevalja od nepoznatog darodavca. Prevedena posvjeta…